Nyheter

2021-06-23
Nya Stavsborgsskolan i Nacka, som ska bestå av två st sammanlänkande byggnader vardera i 3 plan. Byggnaderna ska anpassas för skol- och förskoleverksamhet i lokalerna samt verksamhet för idrott, kultur och fritid