Katarinahuset

Katarinahuset

2022-01-18

Innan sommaren 2021 fick avdelning 220 uppdraget att renovera VS-installationerna på Katarinahuset vid Slussen..

Beskrivning av projektet:

Byggnaden består av 12 plan, där de två nedersta idag är rena källarlokaler och driftutrymmen. Entré mot stadsgården ser på plan 3, mot slussen på plan 4 och mo Katarinavägen på plan 5. Plan 3-11 består av kontorsytor med inslag av butiker på plan 4-5. Den välkända Restaurang Gondolen ligger på plan 11 medan plan 12 utgörs av konferens- och kontorsytor, takterrasser samt passage mellan Mosebacke och Katarinahissen.

Projektet avser omfattande invändig ombyggnation samt en påbyggnad på tak. Befintliga kontorsplan ska få förbättrad flexibilitet, varför en omdisponering av trapphus görs. En komplettering med bjälklag kommer också att ske inom ljusgårdar. Ny användning i form av hotell tillkommer i delar av byggnaden, därutöver utvecklas handelslokaler samt restaurangverksamhet. Fastigheten ska integreras med Slussen som transportnod, handelsplats och turistmagnet.

Grundinstallationerna pågår till sommaren 2022.