Stavsborgsskolan

2021-06-23

I mars fick avdelning 210 uppdraget av PEAB att projektera och producera en ny skola i Nacka.

Projektbeskrivning:
Nya Stavsborgsskolan, som ska bestå av två st sammanlänkande byggnader
vardera i 3 plan, är planerad att inrymma 1.170 grundskoleelever (treparallellig
F-6 och sexparallellig 7-9) med ca 110 personal, samt en förskola med sex
avdelningar för totalt 108 barn med ca 18 personal. Byggnaderna ska medge
skol- och förskoleverksamhet i lokalerna samt verksamhet för idrott, kultur och
fritid.

Den nya skolan ska byggas på samma tomt inom gällande detaljplan.
Skolan ansluter i söder direkt till Almvägen med busshållplats utanför entrén.
Mitt över Almvägen och i väster ligger anslutande bebyggelse med
flerbostadshus. Direkt norr om skolan ligger Älta ishall med anslutande
naturmark i nordväst som sträcker sig ända ner till Ältasjön. Öster om skolan
ansluter kuperad parkmark med uppstickande berg i dagen och hällmark.

Hus B, hemvisthuset, planeras för hemvister med lärosalar, grupprum, toaletter
och torg, och en enhet för NO-salar. Del av plan 1 planeras för förskolan.
Förskolelokalerna är planerade med skolhemvister som grund för att kunna
omvandlas till skola i senare skede.

Hus A, huvudbyggnaden, planeras ytor för bibliotek, administration,
personalrum, elevhälsa, tillagningskök, matsalar samt salar för bild, slöjd,
musik, hemkunskap och sporthallar. Sporthallarna är placerade på övre plan i
huvudbyggnaden och innehåller en fullstor sporthall samt en halv sporthall,
båda hallarna kan delas med en mellanskiljande motordriven rörlig ridåvägg.
Sporthallen utrustas med utfällbar läktare för 100 personer.