Ålstaskolan

2021-06-21

I december 2020 fick vi uppdraget av PEAB att utföra en totalentreprenad av Ålstaskolan.

Projektbeskrivning

Nybyggnad av skola F-6 inom Barkarbystaden etapp III. Skolan skall innehålla
förskola för 240 barn samt grundskola upp till årskurs 6 för upp till 420
barn/elever. Dessutom skolkök med matsal, slöjd- musik- och bildsalar,
bibliotek, idrottssal samt administrativa- och tekniska delar/utrymmen.
Del av förskolan skall i ett något senare skede kunna byggas om till grundskola
och då komma innehålla 360 + 420 totalt 780 barn/elever.
I ett ännu senare skede och i annan entreprenad kan skolan komma att
byggas ut med en högstadiedel årskurs 7-9.