DS BY61
Illustration: Carlstedt arkitekter/CF Møller

Danderyds Sjukhus Byggnad 61

2022-01-18

Avdelning 210 har fått uppdraget att utföra en ny vårdbyggnad inom Danderyds sjukhusområde. Vår entreprenad omfattar både installation för VS och  medicinska gaser.

 

Projektet DS By 61 avser en ny vårdbyggnad på cirka 34 000 m² på Danderyds sjukhusområde.

Byggnaden består av 14 våningar inklusive helikopterflygplats och är planerad att innehålla vårdavdelningar och mottagningsverksamheter för akuten, kirurgen, endoskopi, ortopedi, inskrivning samt njurcentrum och stödfunktioner till akutvårdsbyggnaden. Byggnaden blir flexibel och ska kunna förändras med vårdens skiftande behov utan att stora ombyggnader krävs. Projektet beräknas pågå till 2025.