Stavsborgsskolan

I mars fick avdelning 210 uppdraget av PEAB att projektera och producera en ny skola i Nacka. Projektbeskrivning: Nya Stavsborgsskolan, som ska bestå av två st sammanlänkande byggnader vardera i 3 plan, är planerad att inrymma 1.170 grundskoleelever (treparallellig F-6 och sexparallellig 7-9) med ca 110 personal, samt en förskola med sex avdelningar för totalt […]

Ålstaskolan

I december 2020 fick vi uppdraget av PEAB att utföra en totalentreprenad av Ålstaskolan. Projektbeskrivning Nybyggnad av skola F-6 inom Barkarbystaden etapp III. Skolan skall innehålla förskola för 240 barn samt grundskola upp till årskurs 6 för upp till 420 barn/elever. Dessutom skolkök med matsal, slöjd- musik- och bildsalar, bibliotek, idrottssal samt administrativa- och tekniska […]

Porten, Terminal 5, Arlanda

I november 2020 signade vi ett stort projekt med In3eprenör för ny- och ombyggnad av terminal 5 Arlanda. Entreprenadbeskrivning Entreprenaden avser uppförande av en ny byggnad för säkerhetskontroll och handelsplatser samt om- och nybyggnader inom Terminal 5. Entreprenaden innehåller många mycket komplicerade tekniska och logistiska moment där arbetena ska utföras med den perativa verksamhet i […]

Rörmokargillets julskiva 2018

2018 kom Rörmokargillets första skiva ut lagom till julfesten. Debuten var bejublad och 2019 gjordes en uppföljare på denna succé. Här går det att läsa en recension från tidningen Byggnadsarbetaren https://www.byggnadsarbetaren.se/rorisarna-gjorde-egen-skiva-succe-pa-julfesten/ 

Projekt i urval under 2019 och 2020

Solna United – nybyggnad cirka 55 000 kvm kontor åt Skanska Kajplats Kvarnholmen – nybyggnad 223 lägenheter åt JM Paradiset – ombyggnad kontor åt FSG Stockholm New hus 01 och hus 04 – nybyggnad kontor åt Skanska Lidl Barkarby – Kontor Gjutmästaren – Nybyggnad kontor och butiker åt In3prenör Sergelhus 02 – Ombyggnad kontor Veidekke