BERÄTTELSEN OM EN SPRUDLANDE HUNDRAÅRING – STOCKHOLMS ÄLDSTA RÖRFIRMA

Carl Hansson föddes 1861 i Eslöv. Han började sin karriär som vallpojke på familjens gård innan han fick börja på den då nyinstiftade folkskolan. Familjen flyttade senare till Lund där Carl kunde börja sin yrkesutbildning som lärling på en mekanisk verkstad.

År 1883 var Carl Hansson 22 år och hade fått ihop så pass mycket pengar att han kunde resa till Tyskland för fortsatt utbildning till tekniker. I Tyskland låg tekniken långt före Sverige inom värme och sanitet.

Tillbaka till Sverige

Först 16 år senare, 1899, återvände han till Sverige med erfarenhet från en rad olika tyska företag. Han erbjöds avtal med Gebr. Körtings Aktiengesellschaft om generalagenturen i Sverige och Finland för försäljning av Körtings produkter. Flytten gick till Göteborg där företaget byggdes upp.
På huvudkontoret i Göteborg etablerades förutom ekonomi, även ett konstruktions- och ritkontor. Filialer etablerades i Malmö Stockholm och Helsingfors.

Affärsiden var att rita upp en rör- och ventilationsanläggning och därefter offerera ett komplett materialpaket till kunden. Materialet från Körtings var bara en mindre del av materialpaketet, övrigt installationsmaterial inhandlades från andra fabrikanter. För arbetet med installation på plats anlitades lokala rörmokare och kopparslagare.

Då de flesta jobb fanns i huvudstaden flyttade huvudkontoret sin verksamhet till Stockholm 1908. Carl Hanssons flyttade mellan en rad olika klassiska Stockholmsadresser – bland annat Torsgatan 21 och Luntmakargatan för att så småningom 1979, hamna på den nuvarande adressen, Lövholmsvägen 9 på Liljeholmen.

Carl Hansson startar aktiebolag

Carl Hansson startade 1912 aktiebolag för att öka självständigheten gentemot Körtings och bedriva installationsverksamhet i egen regi. I samband med detta började man också mer intensivt med värme och ventilationsanläggningar av egna produkter.
1914 utbröt 1:a världskriget och affärerna med det tyska bolaget försvårades. Under krigsåren 1914-1918 var det brist på nästan allt, både material och kapital. Och inte mycket byggdes heller.

Carl Hansson fick nu styra över affärerna mot renodlad installationsverksamhet och utöka entreprenörsrättigheterna i Stockholms stad till att även omfatta VA- och gas-installationer med anslutning till stadens nät. Man blev nu successivt en mer renodlad lokal rörentreprenör i Stockholm, även om konstruktions- och ritkontor fanns kvar hos Carl Hanssons till slutet av 50-talet.

Carl Hansson drev företaget till sin död 1929. Efter hans bortgång såldes aktierna till några av bolagets ledande personer med Ossian Sillen som VD. En minoritetsandel överläts till fyra av företagets trogna montörer, som kompensation för ett uteblivet ackordsöverskott. Det var faktiskt Carl Hanssons fru Anna, som var ägare till aktierna och som valde att överlåta aktierna till företagets ledning och några av montörerna.

Ossian Sillen drev sedan företaget till in på 50-talet och efterträddes då av ing. Bertil Eriksson.
Efter Bertil Erikssons bortgång 1972 utsågs Sture Sandholm till VD för Carl Hansson januari 1973.

1940 var besvärliga tider och en viss direktör Rosenlund ( Olsson & Rosenlund AB ) gick in med nytt kapital och övertog ägandet av samtliga aktier, som sedan fanns kvar inom O&R och dess moderbolag, Industrivärden, i lite olika konstellationer ända fram till 1987 då aktierna förvärvades av Sture Sandholm, som också kvarstod som chef för Carl Hanssons till 2001 och efterträddes sedan 2002 av Håkan Sandholm.

1:a Oktober 2017 utnämndes Ing. Christian Koski till VD för Carl Hanssons Rör & Värme AB.

KONTINUTET OCH NYFÖRVÄRV.

Carl Hanssons har, som framgår av historien, haft ett mycket stabilt, både ägande och ledarskap under sina mer än hundra år. Vilket jag vågar påstå är tämligen ovanligt inom vår bransch.

Det har givetvis hänt mycket under resans gång i 100 år. Branschen har konsoliderats mot färre och större enheter. Även Carl Hanssons har deltagit i denna process genom förvärv av Gas, Vatten och Värme redan 1959 och senare bl.a. Bröderna Holmströms, Liljeblads rör, Sjögrens oljeservice, Tranebergs Värme och inte minst Installationsfirman SEL.

Vid förvärvet av Carl Hanssons Rör & Värme 1986 startades AB Energivärden, som moderbolag till samtliga installationsföretag samt förvärvades Industri AB Ventilator och AB Vento.

Under 2000-talet startades även Styrvärden Q AB och 2016 förvärvades Carl Elektriska  som systerbolag till Carl Hanssons och övriga installationsbolag för att kunna erbjuda kunderna kompletta klimatsystem.

Så vad är hemligheten för att överleva i hundra år? Vi är övertygade om att långsiktighet i ägande, ledning och personal är en förutsättning.
Det ger stadga åt bolaget och med lång samlad erfarenhet finns bra förutsättning för att bygga både hög kompetens och Kvalitet.

Vi har haft ett flertal montörer och arbetsledare som verkat hos oss i över 40-50 år. Hela sitt verksamma liv. Och många fler idag som varit anställda över 25 år. Fantastiskt, tycker vi.

Man måste väl ändå tro att det finns ett samband mellan lång anställningstid, trivsel, god arbetsmiljö och ansvarskänsla för jobb och kunder.
Nöjda kunder är ju en förutsättning för nya jobb och goda affärer.

Sture Sandholm
VD 1972–2002

Stockholm 2017